خدمات تخصصی پارسایان

ارائه خدماتی بی نظیر توسط متخصصین سلامت در بهترین مرکز نگهداری سالمندان کشور

پزشکی و دندان پزشکی سالمندان

ویزیت روزانه سالمندان توسط پزشک مرکز

فیزیوتراپی و کار درمانی سالمندان

حضور کارشناسان فیزیوتراپ و کار درمانی در کلیه ایام هفته

روانشناسی و مددکاری سالمندان

حضور کارشناس روانشناس و مددکار در شیفت‌ها

واحد پرستاری سالمندان

حضور کارشناسان پرستاری در کلیه شیفت‌ها

واحد تغذیه سالمندان

حضور کارشناس تغذیه و تعیین خط مشی کلی غذایی در مرکز

خدمات تخصصی خانه سالمندان پارسایان

ارائه خدماتی بی نظیر توسط متخصصین سلامت در بهترین مرکز نگهداری سالمندان کشور

با توجه به تاثیر مستقیم مشکلات روحی بر روی جسم، مرکز سالمندان پارسایان، در جهت حفظ سلامت سالمندان عزیز مجرب ترین روانشناسان را به کار گرفته است.

Geriatric psychology3-min
۵/۵

روانشناسی و مددکاری

خانه سالمندان پارسایان به عنوان بهترین مرکز توانبخشی و مراقبتی سالمندان کشور، از حرفه ای ترین فیزیوتراپ ها و متخصصین این حوزه بهره می برد.

۵/۵

فیزیوتراپی و کاردرمانی

به دلیل اهمیت فوق العاده سلامت، مرکز سالمندان پارسایان با همراهی پزشکان متخصص مرکز، برترین خدمات پزشکی را برای سالمندان محترم فراهم نموده است.

۵/۵

پزشکی و دندانپزشکی

خانه سالمندان پارسایان با بهره مندی از پرسنل مجرب و متخصص در جهت مراقبت و نگهداری سالمندان، بهترین خدمات پرستاری را ارائه می کند.

Geriatric psychology1-min
۵/۵

واحد پرستاری سالمندان

با توجه به اهمیت ویژه تغذیه در دوران سالمندی، مرکز سالمندان پارسایان بهترین خدمات و برنامه های غذایی را برای  سالمندان عزیز در نظر گرفته است.

nurse-feeding-lady-min- خانه سالمندان پارسایان
۵/۵

واحد تغذیه سالمندان

خدمات تخصصی خانه سالمندان پارسایان

ارائه خدماتی بی نظیر توسط متخصصین سلامت در بهترین مرکز نگهداری سالمندان کشور

روانشناسی و مددکاری

با توجه به تاثیر مستقیم مشکلات روحی بر روی جسم، مرکز سالمندان پارسایان، در جهت حفظ سلامت سالمندان عزیز مجرب ترین روانشناسان را به کار گرفته است.

فیزیوتراپی و کاردرمانی

خانه سالمندان پارسایان به عنوان بهترین مرکز توانبخشی و مراقبتی سالمندان کشور، از حرفه ای ترین فیزیوتراپ ها و متخصصین این حوزه بهره می برد.

پزشکی و دندانپزشکی

به دلیل اهمیت فوق العاده سلامت، مرکز سالمندان پارسایان با همراهی پزشکان متخصص، برترین خدمات پزشکی را برای سالمندان محترم در نظر گرفته است.

واحد تغذیه

با توجه به اهمیت ویژه تغذیه در دوران سالمندی، مرکز سالمندان پارسایان بهترین خدمات و برنامه های غذایی را برای سالمندان عزیز در نظر گرفته است.

واحد پرستاری

خانه سالمندان پارسایان با بهره مندی از پرسنل مجرب و متخصص در جهت مراقبت و نگهداری سالمندان، بهترین خدمات پرستاری را ارائه می کند.

خدمات تخصصی خانه سالمندان پارسایان

ارائه خدماتی بی نظیر توسط متخصصین سلامت در بهترین مرکز نگهداری سالمندان کشور

فیزیوتراپی و کاردرمانی

خانه سالمندان پارسایان به عنوان بهترین مرکز توانبخشی و مراقبتی سالمندان کشور، از حرفه ای ترین فیزیوتراپ ها و متخصصین این حوزه بهره می برد.

واحد تغذیه

با توجه به اهمیت ویژه تغذیه در دوران سالمندی، مرکز سالمندان پارسایان بهترین خدمات و برنامه های غذایی را برای سالمندان عزیز در نظر گرفته است.

پزشکی و دندانپزشکی

به دلیل اهمیت فوق العاده سلامت، مرکز سالمندان پارسایان با همراهی پزشکان متخصص، برترین خدمات پزشکی را برای سالمندان محترم در نظر گرفته است.

واحد پرستاری

خانه سالمندان پارسایان با بهره مندی از پرسنل مجرب و متخصص در جهت مراقبت و نگهداری سالمندان، بهترین خدمات پرستاری را ارائه می کند.

روانشناسی و مددکاری

با توجه به تاثیر مستقیم مشکلات روحی بر روی جسم، مرکز سالمندان پارسایان، در جهت حفظ سلامت سالمندان عزیز مجرب ترین روانشناسان را به کار گرفته است.

خدمات تخصصی پارسایان

ارائه خدماتی بی نظیر توسط متخصصین سلامت در بهترین مرکز نگهداری سالمندان کشور

پزشکی و دندان پزشکی سالمندان

ویزیت روزانه کلیه سالمندان توسط پزشک مرکز

فیزیوتراپی و کار درمانی سالمندان

حضور کارشناسان فیزیوتراپ و کار درمانی در کلیه ایام هفته

روانشناسی و مددکاری سالمندان

حضور کارشناس روانشناس و مددکار در شیفت‌ها

واحد پرستاری سالمندان

حضور کارشناسان پرستاری در کلیه شیفت‌ها

واحد تغذیه سالمندان

حضور کارشناس تغذیه و تعیین خط مشی کلی غذایی در مرکز

روانشناسی و مددکاری

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

واحد پرستاری

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

فیزیوتراپی و کاردرمانی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

واحد تغذیه

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

پزشکی و دندانپزشکی

به دلیل اهمیت فوق العاده سلامت، مرکز سالمندان پارسایان با همراهی پزشکان متخصص مرکز، برترین خدمات پزشکی را برای سالمندان محترم فراهم نموده است.

اسکرول به بالا

تماس با ما

ارتباط از طریق تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

ما را در اینستاگرام ببینید

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

صفحه فیسبوک پارسایان

برگشت به منوی تماس ها